O nas

NeuroExpander - kreatywne połączenie PR i Public Affairs.

W codziennej pracy wykorzystujemy doświadczenie zdobyte podczas współpracy z największymi międzynarodowymi korporacjami, jak również mniejszymi spółkami, wśród których jest wiele renomowanych firm z Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji i Ukrainy.

Skuteczność i kreatywność

Jesteśmy kreatywni. Stosujemy różnorodne techniki i metody, dzięki czemu osiągamy zamierzone efekty. Najlepszą oceną naszej pracy są wieloletnie kontrakty - w trakcie takiej długofalowej współpracy mamy możliwość realizowania różnych celów i tworzenia strategii działania w zależności od zmieniających się potrzeb.

Doświadczenie

Działamy na rynku od 1999 roku kontynuując skuteczną działalność agencji Aimcomms/Influent, które zostały skonsolidowane pod brandem NeuroExpander.

Owocna współpraca i indywidualność

Każdego traktujemy indywidualnie. W porozumieniu z klientem przygotowujemy najlepszą strategię postępowania, uwzględniającą branżę, w której działa.

Szkolenia medialne

Oferujemy szkolenia medialne na najwyższym poziomie. Skorzystało z nich wiele firm, osób publicznych i przedstawicieli administracji.

Referencje

Specjalizujemy się w trudnych kampaniach PR z udziałem elementów profilaktyki antykryzysowej i zarządzania kryzysowego. O naszej skuteczności przekonały się m.in. tak renomowane firmy jak:

 • PEPSI Co. (USA) – zarządzanie kryzysowe
 • TESCO (UK) – relacje z mediami, szkolenia medialne
 • Polkomtel SA (POL) – relacje z mediami, szkolenia medialne
 • Bank PKO BP SA - media relations na Ukrainie
 • EDF (FRA) – relacje z mediami
 • Mecom (UK) – kampania wizerunkowa
 • Servier (FR) – zarządzanie kryzysowe
 • QXL Ricardo (UK) – relacje z mediami, zarządzanie kryzysowe
 • SICPA (SUI) – kampania wizerunkowa
 • Alstom Power Polska (FRA) – relacje z mediami
 • Reckitt Benckiser (POL) – zarządzanie kryzysowe i relacje z mediami
 • Grupa Bryksy (POL) – relacje z mediami

Case Studies

#

PEPSI Co.

Wspieraliśmy PEPSICo. w czasie kryzysu medialnego związanego z fałszywymi oskarżeniami wobec pracodawcy w jednym z zakładów koncernu w Polsce. W rezultacie współpracy naszej agencji z firmą i z kancelarią prawną obsługującą PEPSICo., firma wyszła z kryzysu obronną ręką, a osoby odpowiedzialne za organizację kampanii oszczerstw zostały ukarane.

#

QXL Ricardo

Pracowaliśmy dla QXL Ricardo w czasie, kiedy spółka walczyła o odzyskanie kontroli nad polskim portalem allegro.pl. Naszym zadaniem było zainteresowanie mediów bardzo skomplikowanym sporem prawnym oraz zwrócenie uwagi opinii publicznej na nieprawidłowości związane z sytuacją własnościową wokół allegro.pl i niewydolnością organów państwa, które prowadziły postępowania w tej sprawie. W efekcie wielomiesięcznej kampanii PR oraz podejmowanych przez klienta działań na drodze prawnej udało się doprowadzić do odzyskania kontroli QXL Riccardo nad polskimi aktywami.

#

ISD Polska

Nasz klient startował w przetargu na zakup Huty Częstochowa. Po wielu miesiącach procedury przetargowej minister skarbu ogłosił, że zwycięzcą został konkurent, Mittal Steel. Dzięki skoordynowanej akcji PR i działaniom na drodze prawnej udało się odwrócić losy przetargu i po trwającej wiele miesięcy batalii nasz klient kupił Hutę Częstochowa, mając w czasie całej procedury stałe i zgodne wsparcie największych polskich mediów.

Szkolenia

Zespół NeuroExpander od wielu lat oferuje szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, prezentacji, kontaktów medialnych, przygotowywania informacji, a także warsztaty grupowe i indywidualne. W ramach zajęć prowadzimy wykłady z zagadnień związanych z autoprezentacją, komunikacją medialną (także z retoryki i erystyki) oraz zajęcia z pisania tekstów w standardzie profesjonalnych mediów (prasa, radio, TV, Internet). Druga kategoria zająć to praktyczne ćwiczenia.

Zazwyczaj standardowe szkolenie medialne obejmuje dwa dni zajęć. Jest prowadzone przez dwóch doświadczonych trenerów, którzy łączą wieloletnie doświadczenie dziennikarskie z dużą praktyczną wiedzą o świecie mediów, biznesu i jeśli to przydatne z zakresu marketingu politycznego. Trenerzy współpracujący z naszą agencją to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie pracy w mediach tradycyjnych i elektronicznych, a także profesjonalnie przygotowani konsultanci z zakresu stylizacji, techniki mowy i poprawności językowej itp. Każde szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Główny nacisk położony jest na zdobycie praktycznych umiejętności medialnych przydatnych w czasie pracy w wybranym obszarze zainteresowań klienta. Celem szkoleń jest przekazanie podstawowych umiejętności autoprezentacji i komunikacji za pomocą mediów. Kolejne etapy szkolenia obejmują dodatkowe umiejętności i doskonalenie kwalifikacji speakera, przedstawiciela lub zarządzającego firmą.

Prowadzący szkolenie gwarantują całkowitą poufność faktu prowadzenia szkolenia, personaliów uczestników jak i uzyskanych w czasie szkolenia informacji. 15 lat doświadczeń: politycy, biznes W czasie ostatnich 15 lat przez szkolenia prowadzone przez trenerów NeuroExpander przeszło kilkaset osób z polskich elit biznesowych i politycznych. Od polityków sprawujących najwyższe funkcje rządowe, poprzez posłów z różnych klubów parlamentarnych i opozycji pozaparlamentarnej aż do działaczy społecznych. Podobnie duży zakres objął osoby ze środowisk biznesowych od szefów zarządów największych polskich spółek poprzez ambitnych menedżerów z wielu branż, aż do dyrektorów oddziałów firm sieciowych. Pracowaliśmy także z przedstawicielami takich instytucji publicznych jak Ministerstwo Finansów, UOKiK, KNF, UKS, Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie.

Uczestnik szkolenia otrzymuje wiedzę na temat mechanizmów medialnych i możliwości ich wykorzystania w swojej działalności publicznej, niezależnie od tego czy jest urzędnikiem państwowym, człowiekiem biznesu czy działaczem społecznym.

 • podstawowe wiadomości o roli mediów w działalności publicznej
 • wystąpienie przed żywą publicznością a wystąpienie medialne - podobieństwa i różnice
 • podstawowe zasady komunikacji za pośrednictwem mediów
 • umiejętność konstruowania prostej, zrozumiałej wypowiedzi
 • zasady konstrukcji wypowiedzi medialnych pisanych i mówionych
 • zasady zachowania przed kamerą (komunikacja werbalna i niewerbalna)
 • przygotowanie do wywiadu prasowego
 • elementy retoryki i erystyki użyteczne w czasie dyskusji publicznej
 • strategia i taktyka w dyskusji w studiu telewizyjnym
 • profesjonalne zasady redakcji tekstów na potrzeby komunikacji medialnej (prasa + Internet)
 • autoprezentacji
 • mowy ciała
 • udzielania wywiadu prasowego i telewizyjnego
 • odpowiadania na trudne pytania
 • dyskusji w studiu telewizyjnym na żywo
 • doboru stosownego i indywidualnego stylu ubierania
 • techniki mowy i dykcji
 • poprawności językowej w praktycznych zastosowaniach
 • umiejętności argumentowania i prowadzenia publicznej dyskusji

Metodyka prowadzenia zajęć praktycznych polega na ćwiczeniach (symulacje realnych sytuacji medialnych) rejestrowanych kamerą i ich późniejszej analizie w obecności uczestników. W czasie analizy trener wskazuje mocne i słabe strony poszczególnych wystąpień i udziela wskazówek, co do poprawy technik i treści komunikacji. W efekcie szkolenia uczestnik zdobywa świadomość swojego wizerunku medialnego i metod jego kształtowania oraz wiedzę o tym jak go „widzi kamera” i w konsekwencji telewidzowie. Uzyskuje też podstawowe narzędzia do dalszej pracy nad jakością swoich wystąpień w obecności mediów i w obliczu żywej publiczności.

W czasie ćwiczeń symulujemy różne formaty wypowiedzi publicznych, np.:
 • prezentacja przed żywą publicznością
 • krótkie nagranie wypowiedzi dla TV (tzw. „setka”)
 • krótka rozmowa przed kamerą
 • dłuższy wywiad telewizyjny
 • rozmowa tv z trudnym, napastliwym rozmówcą
 • dyskusja w studiu TV
 • konferencja prasowa

Każdy z uczestników otrzymuje na zakończenie szkolenia konspekt z wszystkich zajęć, a także indywidualną pisemną diagnozę swoich mocnych i słabych stron wraz z uwagami przydatnymi do doskonalenia nabytych umiejętności.

NeuroExpander zapewnia sprzęt niezbędny do szkoleń: kamerę, oświetlenie, zestaw dźwiękowy wraz z obsługą. W razie potrzeby aranżujemy szkolenia w profesjonalnych studiach telewizyjnych lub w ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju.

Skontaktuj się z nami

Zarząd i sekretariat
(+48 22) 270 28 33 (+48) 731 111 275
sekretariat@neuroexpander.eu
Public Relations
(+48) 698 366 466
office@neuroexpander.eu